"Paradui vadovausiu aš!" - Ostapas Benderis

Tag Archives: Vėlyvis

Redirected/Už Lietuvą. K…. ministerija

Viename iš savo podcastų kartu su Aidu Puklevičium ir Paulium Ambrazevičium svarstėm, kuris Lietuvos Konstitucijos straipsnis yra juokingiausias. Ir išrinkom pirmąjį – Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Sutikit, galima žvengti iki nukritimo.

Continue reading »

Scroll to top